info
Investera ansvarsfullt. FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 70.25% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 75.56% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

MACD (Moving Average Convergence Divergence) (MACD (Moving Average Convergence Divergence))

MACD är en populär teknisk indikator som utvecklades av Gerald Appel på 1970-talet. Den används för att indikera förändringar i momentan, riktningen och varaktigheten av en underliggande tillgångs pris. MACD fokuserar på förhållandet mellan två glidande medelvärden. Den första kallas MACD-linje och den beräknas genom att subtrahera 26-period EMA (exponentiell glidande medelvärde) från 12-tiden EMA. Den andra är känd som signallinjen och består av en 9-period EMA i MACD-linjen. Både MACD-linjen och signallinjen ritas över det aktuella priset och skillnaden mellan dem presenteras i ett histogram under diagrammet som övervakas.

MACD fungerar bäst i trending marknader eftersom det kan varna aktörer för subtila förändringar i styrkan och riktningen av en tillgångs trend. Det finns tre viktigaste saker som MACD-handlare ser upp för när man använder denna tekniska indikator.

1. MACD/signallinjeövergångar: När MACD-linjen passerar genom signallinjen är det ett hausse tecken som indikerar uppkomsten av en uppåtgående trend. När MACD-linjen korsas genom signallinjen är det en baisse signal som indikerar att en nedåtgående trend är i kraft. Dessa övergångar är också tydligt synliga i histogrammet som visar skillnaden mellan de två. Punktenvar de korsar över histogrammet är på noll, eftersom det inte finns någon skillnad mellan dem.

2. MACD/Zero line crossovers: När MACD-linjen ritad på histogrammet passerar x-axeln eller nolllinjen så är det ingen skillnad mellan den snabba (korta perioden) och långsamma (långa) EMA-datorer som komponerar den. En uppåtgående rörelse genom nollpunkten innebär att den korta terminen EMA ligger över den långsiktiga EMA, vilken anses vara en indikation på en eventuell hausseformad återföring. En nedåtgående rörelse genom nolllinjen innebär att den långsiktiga EMA ligger över den kortfristiga EMA, vilken anses vara en indikation på en eventuell baisse reversering. Det är viktigt att komma ihåg att medan en nollkorsning indikerar en trendomvandling, säger det mindre om momentet i denna förändring än en signallinjeövergång.

3. När den underliggande tillgångens pris börjar avvika från MACD-linjen eller histogrammet (det vill säga prisåtgärden flyttas antingen ovanför eller under MACD-linjen eller histogrammet) kan detta vara en indikation på att en nuvarande trend börjar bryta ihop.