FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Enkelt Glidande Medelvärde (SMA) (undefined)

Enkla glidande medelvärden representerar en tillgångs genomsnittspris under en viss tid. De beräknas genom att lägga till slutkursen för ett visst antal perioder och sedan dela resultatet med antalet använda perioder.