FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Momentum

Momentum är den kurs vid vilken en underliggande tillgångs pris ändras, antingen i uppåtriktad- eller nedåtriktad riktning. När en tillgång börjar samla momentum anses det allt mer sannolikt att det kommer att fortsätta att röra sig i samma riktning. I teknisk analys kallas dynamiska indikatorer oscillatorer och används för att indikera nya trender.