FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Postorder (undefined)

En postorder är en order att automatiskt öppna en position när en tillgångs pris når en fördefinierad nivå. Postorder är anställda för att öppna en position när marknaden träffar ett förutbestämt pris utan att det krävs kontinuerlig övervakning.