FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Ta Vinstorder (Take Profit Order)

En Ta Vinstorder är en order att likvida en position och ta den resulterande vinsten när priset når ett visst värde som förhandlas av näringsidkaren..