FxPro Hjälpcenter - Ordlista

PMI (Inköpschefsindex) (undefined)

Inköpschefsindex är en ledande ekonomisk indikator för tillverknings-, bygg- och servicebranschen. Indikatorn är härledd genom att kartlägga ett stort tvärsnitt av inköpschefer inom den privata sektorn när det gäller affärsvillkor, inklusive sysselsättningsproduktion, priser, nya order, leveranser och lager. En siffra över 50,0 indikerar att branschen expanderar medan en siffra under 50,0 indikerar att industrin är upphandlande.