FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Handelsöverskott (Trade Surplus)

Ett land eller en ekonomisk region sägs ha ett handelsöverskott (det vill säga en positiv handelsbalans) när den exporterar mer varor än den importerar.