FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Detaljhandel (Retail Sales)

En ekonomisk indikator med stor inverkan som spårar den månatliga förändringen av försäljningsvärdet på detaljhandeln. Detaljhandelsrapporter är viktiga för handlare eftersom konsumtionen står för majoriteten av ett lands ekonomiska verksamhet. När detaljhandelsförsäljnings siffrorna kommer in bättre än väntat kan handlare vänta sig ha en hausse på landets valuta. I USA är detaljhandelsrapporter indelade i standardförsäljningsrapporter och kärnförsäljningsrapporter, som utesluter bilförsäljning eftersom dessa stora biljettobjekt anses vara mycket volatila och kan dölja den underliggande trenden.