FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Basvaluta (Base Currency)

Basvalutan är den första valutan i ett givet valutapar anbud. Basvalutan representerar hur mycket av motvalutan (den andra valutan i ett givet valutapar anbud) krävs för att köpa en enhet i basvalutan.