FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Bucket Shop

Bucket shop är en term som används för att beskriva ett mäklarföretag som utför ordrar på kundens vägnar samtidigt som man lovar ett visst pris. Mäklaren genomför emellertid ofta ordern till ett annat pris och får vinst av prisskillnaden. Begreppet skapades av Edwin Lefèvre i sin 1923 bok "Reminiscences of a Stock Operator", men det finns emellertid viss oenighet när det gäller termens ursprung. Vissa hävdar att det hänvisar till "skoporna" i vilka telefonbeställningar placerades istället för att exekveras. Andra motsätter sig att termen härstammar från georgiska England där gatukammar skulle hälla övergivna ölknippar i en hink och bli fulla i fördrivna byggnader; känd som skopbutikerna. I handeln var termen anpassad för att hänvisa till bedrägliga företag som drar nytta av marknadsavdrag som anses vara obetydliga för större mäklare. Bucket shops blandas ibland ihop med pannrum; som hänvisar till mäklare som använder högtrycksförsäljnings taktik som ofta är partisk och osann. Men de två termen avser olika affärsmodeller.