FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Aktie (Stock)

En aktie (andel, eget kapital) är en handelsbar säkerhet som ger köparen ägande av en bråkdel av ett bolag samt en fordran på en procentandel av tillgångar och vinstmedel (utdelning). De två huvudtyperna av aktier är vanliga och föredragna. Gemensam aktie berättigar ägarna till utdelning samt ett uttalande vid stämmarmöten. Föredragna aktieägare har rätt till högre utdelning men har inte rätt att rösta på bolagsstämmor.