FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Derivat (Derivative)

Ett derivat är ett finansiellt instrument som inte har något inneboende värde, men det härleder snarare värdet från något annat finansiellt instrument, tillgång, index, växelkurs etc. CFD, optioner, swaps, forwards och futures är några exempel på derivatkontrakt. Värdet på derivatmarknaden har ökat exponentiellt, med att kontraktsuppgifterna blir alltmer komplexa. Det har uppskattats att derivatmarknaden skulle kunna vara värt så mycket som 1,2 quadrillion dollar, dwarfing den årliga bruttoproduktprodukten (GWP), som endast var omkring 70 miljarder dollar 2012.