FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Option (undefined)

Ett alternativ är ett finansiellt instrument som säkerställer rätt, men inte förpliktelsen, att köpa eller sälja en viss tillgång till ett visst pris på ett angivet datum. Säljaren av ett alternativ kallas en optionsskrivare och köparen av ett alternativ kallas en optionsinnehavare. Att köpa ett alternativ på en given tillgång är att 'Ringa' och att sälja är att 'Placera'.