info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.14% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 79.83% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Budpris (undefined)

Marknadspriserna anges i par; budpriset och säljpriset. Budpriset är det pris en given tillgång säljs på. Således representerar budpriset i ett givet valutapar (tex EUR/USD) hur mycket av motvalutan (USD) som en näringsidkare uppnår vid försäljning av en enhet i basvalutan (EUR). I ett givet bud/sälj-spread (t.ex. 1,32166/1,32184) är anbudspriset 1,32166; vilket betyder att 1 euro motsvarar 1,32166 dollar.