FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Budpris (undefined)

Marknadspriserna anges i par; budpriset och säljpriset. Budpriset är det pris en given tillgång säljs på. Således representerar budpriset i ett givet valutapar (tex EUR/USD) hur mycket av motvalutan (USD) som en näringsidkare uppnår vid försäljning av en enhet i basvalutan (EUR). I ett givet bud/sälj-spread (t.ex. 1,32166/1,32184) är anbudspriset 1,32166; vilket betyder att 1 euro motsvarar 1,32166 dollar.