FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Latens (Latency)

Handels latens avser tidsintervallet mellan en orderplacering och dess genomförande. Lägre latens är önskvärt, eftersom det innebär att en näringsidkare har en högre möjlighet att säkra det pris som visas innan marknaden rör sig. FxPros algoritmiska handlare kan minska latensen av sin handel genom att prenumerera på vår VPS-tjänst. Genom att ladda sina algoritmer till vår virtuella privata server kan de minska sin handelsfördröjning till bara 1 millisekund och köra sina algoritmer dygnet runt utan att ens behöva ha egen handelsterminal öppen. Ta reda på mer om FxPro VPS