FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Lott (undefined)

I Forex hänvisar lott till 100 000 enheter av basvalutan i ett par. Lott används för att standardisera mängderna av finansiella instrument och underliggande tillgångar.