FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Spot

Spotmarknaden är en kontantmarknad där tillgångar handlas för omedelbar leverans, i motsats till terminsmarknaden eller terminsmarknaden som kräver att utbyten görs vid ett senare tillfälle. Spot-transaktioner är schemalagda för leverans inom två dagar; Om en näringsidkare har en position längre än två dagar är leveransen dock uppskjuten och deras handlare återställs av mäklaren till samma pris.