FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Tick

Ofta sammansmält med pip, är tick skillnaden mellan det aktuella marknadspriset och det senast noterade marknadspriset. Med andra ord representerar en tick den mängd en marknad har flyttat på en given tidpunkt. Till skillnad från en pip är ett fält inte ett fast nummer, men ett som fluktuerar i realtid beroende på rådande marknadsförhållanden. Till exempel på en starkt likvida marknad kan tick representera en enda pip; å andra sidan på en illikvida marknad kan det representera ett prisrörelse på 30 pips.